Open camp

GABINETE PARA LA ADMINISTRACIÓN URBANA
Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL,SL

Activitat econòmica

activitats econòmiques

El Servei d’Atenció a les Activitats Econòmiques contempla un ampli ventall d’àmbits d’actuació que van des de la dinamització comercial i turística dels centres urbans, passant pels estudis de mercat, fins el disseny i planificació d’accions formatives.

Gabinet GAUDI, SL està integrat per un equip de professionals qualificats en les diferents àrees temàtiques necessàries per conèixer en profunditat el món de la promoció econòmica i turística local així com el de la distribució comercial, el dret, l'urbanisme, el màrqueting, l'economia local i la formació dels recursos humans dels diferents sectors empresarials.

L’aplicació d’estratègies de dinamització socioeconòmica en l’àmbit local exigeix una aproximació multidisciplinar oberta i equilibrada en totes les disciplines.

En aquest sentit, Gabinet GAUDI, SL disposa d’un equip humà especialitzat que té com a característiques més rellevants:

  • Capacitat demostrada en processos d’anàlisi, planificació i assistència tant en l’àmbit socioeconòmic com en l’àmbit urbà-territorial amb la integració necessària de la resta d’aspectes sectorials
  • Amplis coneixements sobre el funcionament de l’administració pública local i les dificultats d’interrelacionar i articular accions entre els sectors públics i privats
  • Experiència en la resolució de temes urbans i d’informació comparada de ciutats
  • Àmplia experiència en la conducció de reunions i en l’exposició per mitjà de conferències i suports audiovisuals

És evident que poder comptar amb consultors tècnics que han intervingut amb èxit en d’altres experiències de dinamització comercial basades en la cooperació entre els sectors públics i privats, és la millor garantia.