Open camp

GABINETE PARA LA ADMINISTRACIÓN URBANA
Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL,SL

Estructura

Conèixer l’estructura de Gabinet GAUDI, SL és la millor manera d’adonar-se de les possibilitats creatives i els valors afegits que la seva assistència tècnica pot generar. La nostra empresa és una consultora privada dirigida per un grup de socis amb uns perfils acadèmics i unes trajectòries professionals marcadament interdisciplinàries. Cada un d’ells s’integra en les àrees funcionals de treball que conformen l’empresa, sempre emmarcades en l’àmbit de la planificació i gestió estratègica urbana i regional.

estructura