Open camp

GABINETE PARA LA ADMINISTRACIÓN URBANA
Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL,SL

Experiència

equip humà

El nostre Gabinet està integrat per diferents professionals que desenvolupen les seves activitats en àmbits i disciplines diverses i que es coordinen de forma eficaç per aportar solucions integrals als reptes plantejats pels nostres clients.

Així, Gabinet GAUDI, SL és una empresa experimentada en la realització de serveis d’assistència tècnica i assessorament a institucions, corporacions públiques i empreses privades que necessiten l’anàlisi i la valoració de la seva activitat amb l’objectiu de poder avaluar el grau d’adequació a les necessitats reals.

El nostre equip de consultors especialitzats en l’anàlisi i avaluació de polítiques públiques urbanes, format bàsicament per economistes, urbanistes i geògrafs, ha realitzat amb èxit diferents projectes, estudis i anàlisis de plans de cooperació i assistència tècnica local així com el propi desenvolupament de plans de dinamització i regeneració urbana pels diferents nivells de l’administració pública existents.

Per altra banda, Gabinet GAUDI, SL al llarg dels seus anys de trajectòria ha desenvolupat nombrosos estudis de mercat, posicionament estratègic i diagnòstics funcionals per a diferents empreses mitjançant equips de professionals composats majoritàriament per professionals economistes i estadístics.