Open camp

GABINET PER A L´ADMINISTRACIÓ URBANA
I EL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL,SL

Gestió del coneixement

activitats econòmiques

Actualment, tot i que és difícil conèixer els horitzons cap on avançarà la Societat de la Informació, si que tenim clars quins han de ser els rols de la nostra empresa en aquest nou model d'organització:

- Informació. No volem trobar tota la informació, sinó només aquella que ens aporti valor per la realització dels nostres projectes.
- Aprenentatge. Cada projecte és una oportunitat per a apendre i millorar el que ja sabem.
- Comunicació. Volem explicar i fer comprendre el que aprenem. Els nostres projectes són, també, eines d'aprenentatge per als nostres clients.

L'àrea de gestió del coneixement té l'objectiu principal d'assessorar i facilitar les eines necessàries perquè tots els nostres projectes complexin amb les anteriors premises. Per això disposem d'un equip humà format en vàries disciplines com la informàtica i telecomunicacions i també en pedagogia i comunicació capaç de trobar solucions satisfactòries, tant des del punt de vista tecnològic com funcional.