Open camp

GABINET PER A L´ADMINISTRACIÓ URBANA
I EL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL,SL

Implicació

Per a Gabinet GAUDI, SL la implicació amb associacions independents i sense ànim de lucre relacionades amb els seus àmbits de treball, en algunes ocasions va més enllà d’un valuós intercanvi d’informació i experiències.

El treball directe i compromès amb alguna d’aquestes associacions respon a la convicció que Gabinet GAUDI, SL té sobre la importància d’implicar-se de forma activa en els diferents moviments ciutadans i socials com a forma de participació i plataforma de comunicació i diàleg amb els diferents agents implicats.

En aquest sentit, alguns membres de Gabinet GAUDI, SL formen part de les següents associacions:

Asociación española de Gerentes de Centros Urbanos

Asociación española de Gerentes de Centros Urbanos

Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya

Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya

Col.legi d'Economistes de Catalunya

Col.legi d'Economistes de Catalunya

Col.legi de Geògrafs

Col.legi de Geògrafs

Associació per a la Promoció del Transport Públic

Associació per a la Promoció del Transport Públic

Societat Catalana d'Ordenació del Territori

Societat Catalana d'Ordenació del Territori