Open camp

GABINET PER A L´ADMINISTRACIÓ URBANA
I EL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL,SL

  • render movilitat
  • render open camp

Gabinet GAUDI, SL

Gabinet per a l’Administració Urbana i el Desenvolupament Institucional, (Gabinet GAUDI, SL) és una empresa de consultoria, assessorament i planificació de serveis estratègics que s’orienta, de forma exclusiva, a recolzar les institucions públiques i les empreses privades en els diferents processos d’innovació i millora constant que desenvolupen.

En aquest sentit, Gabinet GAUDI, SL neix amb la finalitat d’assistir els seus clients des d’uns criteris d’anàlisi rigorosa i tracte personalitzat, tot articulant les diferents aportacions i interessos que es veuen implicats en la gestió i el desenvolupament dels diferents estudis i projectes.

Gabinet GAUDI, SL està integrat per un equip humà de professionals que treballen de forma interdisciplinària i coordinada per tal d’aportar als seus clients solucions integrals. Aquests, desenvolupen la seva activitat en àmbits i àrees que comprenen la major part del ventall de necessitats que demanden les empreses i institucions per afrontar estratègicament els seus reptes.

Gabinet GAUDI, SL en el marc del Programa d’Iniciació a l’exportació ICEX Next, ha comptat amb el suport del ICEX i amb el cofinançament dels fons europeu FEDER. La finalitat d’aquesta ajuda és contribuir al desenvolupament internacional de l’empresa i del seu entorn”.

logo icex next logo Unión Europea