Open camp

GABINET PER A L´ADMINISTRACIÓ URBANA
I EL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL,SL

Mobilitat

El Servei d’Assistència a la Mobilitat (SAM) té com a objectiu assistir els seus clients en el desenvolupament d’estudis de planificació i gestió del transport, així com l’elaboració de plans integrals de mobilitat.

movilidad

L’equip de professionals que integren aquesta àrea es caracteritzen per una capacitat demostrada en el desenvolupament de processos d’anàlisi, planificació i assistència tant en l’àmbit socioeconòmic com en l’àmbit urbà-territorial o en l’àmbit de la planificació dels sistemes de transport, sense perdre la integració necessària amb la resta d’aspectes sectorials.

Els estudis i projectes desenvolupats pels professionals que treballen en aquesta àrea, es complementen i recolzen per avançats Sistemes d’Informació Geogràfica que atorguen un evident valor afegit.