Open camp

GABINETE PARA LA ADMINISTRACIÓN URBANA
Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL,SL

Publicacions de Gabinet GAUDI, SL

Gerentes de Centros Urbanos

Gerentes de centros urbanos

El comerç de proximitat de les ciutats representa un sector econòmic molt important per a les economies locals. Aquest estudi analitza les actuacions que es desenvolupen per a revitalitzar els centres comercials urbans. També recull els escenaris estratègics on poden sorgir les gerències de centres urbans comercials. Per últim, presenta complet programa de formació per a la capacitació d'una nova figura: el Gerent de Centres Urbans.

Destinatari: Ministerio de Economía y Hacienda.
Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y PYME
Any de publicació: 1998

El comercio rural en España

comercio rural en España

Les empreses comercials detallistes ubicades en els municipis rurals s'enfronten a importants reptes de futur i a un context canviant. La següent publicació analitza el conjunt de problemes i potencialitats que caracteritzen el comerç rural a Espanya. Aquest estudi s'ha realitzat a partir de la realització d'una enquesta a 6.000 comerciants ubicats en municipis de menys de cinc mil habitants. Per últim el llibre presenta un catàleg de bones pràctiques i experiències innovadores, així com un conjunt de propostes-marc encaminades a potenciar accions basades en el partenariat público - privat. És un llibre, doncs, de reflexió i anàlisi, però també una eina de treball per als agents implicats en el sector comercial en àrees rurals.

Destinatari: Ministerio de Economía.
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo Dirección General de Política Comercial
Any de publicació: 2002

El comercio rural en Castilla y León

comercio rural en Castilla y León

L'estudi sobre el Comercio Rural en Castilla y León, conté un anàlisi estructural del sector comercial detallista establert en municipis menors de 5.000 habitants i una diagnosi dels problemes i les potencialitats del comerç minorista rural. El present estudi, constitueix un marc de referència indicatiu per a optimitzar les diferents polítiques públiques sectorials que es duguin a terme, amb l'objectiu de millorar el posicionament i la modernització del comerç de proximitat de les zones rurals de Castella - LLeó.

Destinatari: Junta de Castilla Y León
Any de publicació: 2002

Atlas Nacional de España

comercio rural en Castilla y León

Informe preliminar del contingut: proposta d’índex i actualització de les bases estadístiques d’informació. Elaboració posterior de continguts i gràfics dels fascícles d'Activitats Econòmiques, Comerç Exterior i Comerç Interior.

Destinatari: Ministerio de Fomento.
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional
Editorial UOC
Any de publicació: 2004