Open camp

GABINETE PARA LA ADMINISTRACIÓN URBANA
Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL,SL

Territori

activitats econòmiques

Els consultors que integren el Servei d’Assistència al Territori (SAT) disposen d’una sòlida formació interdisciplinària i una capacitat d'anàlisi contrastada per afrontar els complexos objectes que centren l’activitat dels poders públics en els processos de planificació estratègica territorial i de les seves interrelacions amb la societat civil iels sectors empresarials que les integren.

En aquest sentit, l’equip de professionals d'aquest servei, compta amb un alt nivell d’especializació en camps d’actuació tant importants com la geografia i els Sistemes d’Informació Geogràfica, la sociologia i la dinamització de clusters empresarials i sectors socials, l’economia local i regional i les polítiques de desenvolupament local endògen, el desenvolupament rural i la PAC, l’urbanisme i l’ordenació del territori, l’estadística territorial i els sistemes d’indicadors socioeconòmics.

En els últims anys, els nostres equips han treballat en els diferents àmbits d’actuació que van des de la planificació estratègica municipal i comarcal, la promoció econòmica local, les polítiques de comunicació i desenvolupament institucional, els diagnòstics socioeconòmics, la planificació d’actuacions i inversions locals, el marketing institucional i la formació i motivació del capital humà com a recurs més valuós que tenen els territoris.